CeBRiS Sp. z o. o.  oddział w Warszawie

                                          ul. Antoniego Fontany 12/17

                                                           01-885 Warszawa

                                 

         tel. (22)535 37 75

Dodatkowe telefony:

Ocena wykonalności projektu/ metodologie badawcze/ metodyki zarządzania projektami/ wyceny: tel. 535 771217

Rekrutacja na stanowiska analityczne (wymagane wyższe wykształcenie o kierunku matematyka/ biologia/ biotechnologia/ statystyka + biegłość Excel + np. R/ Python): 503 95 85 75

Badania organizacyjne/ kompetencji pracowniczych/ AC/DC/ metody psychometryczne/ narzędzia wsparcia HR (FRIS, HOGAN): 503 034 571

Kontakt email ze skrzynek korporacyjnych: info@cebris.pl