Kontakt

Ocena wykonalności projektu/ metodologie badawcze/ metodyki zarządzania projektami/ wyceny: tel. 535 771217

Rekrutacja na stanowiska analityczne (wymagane wyższe wykształcenie o kierunku matematyka/ biologia/ biotechnologia/ statystyka + biegłość Excel + np. R/ Python): 503 95 85 75

Badania organizacyjne/ kompetencji pracowniczych/ AC/DC/ metody psychometryczne/ narzędzia wsparcia HR (FRIS, HOGAN): 503 034 571

Praca w charakterze ankietera terenowego: 720 773 500

Kontakt email: info@cebris.pl